Emil Sundin - IN14

Emil Sundin går i årskurs 1 på Industritekniskaprogrammet
Foto: Annika Linder

Industritekniska programmet årskurs 1


Hur har dina första månader på gymnasiet varit?

Mina första månader har varit bra, det har varit kul och jag har lärt mig nya saker.

Motsvarar skolan och programmet dina förväntningar?

Skolan och programmet motsvarar mina förväntningar ganska bra.

Vad ser du mest fram emot under resten av gymnasietiden?

Jag ser mest fram emot att få lära mig mer.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*