19 mars 2015

Sjukdom och läkekonst i historien

Eleverna besökte Hagströmerbiblioteket

Eleverna i årskurs 2 på Naturvetenskapsprogrammet har under veckan jobbat under temat "Sjukdom och läkekonst i historien" i ett samarbete med Karolinska Institutet i Stockholm.

Eleverna har arbetet ämnesövergripande med biologi, historia, samhällskunskap och svenska. De var indelade i grupper som behandlade olika tidsepoker.

Tisdagen den 17 mars gjorde de ett studiebesök i Stockholm på Haga tingshus dit föreläsningarna var förlagda. Utöver föreläsningarna fick de en visning av Hagströmerbiblioteket av Ove Hagelin. Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek i världsklass.

Eleverna framför Hagatingshus

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*