29 april 2015

Nytt stödprojekt i matematik

Nytt projekt för stöd i matematik
Foto: Annika Linder

Matematikläraren Kamal Mawlood har påbörjat ett nytt projekt med eleverna i årskurs 1 på Teknikprogrammet.

Eleverna är uppdelade i fyra grupper där varje grupp består av en gruppledare och sex elever. Grupperna kommer att träffas en gång i veckan för att hjälpa och stötta varandra med uppgifter i matematik. Läraren går runt mellan grupperna för att hjälpa till och stötta eleverna. Tanken med projektet är att prova ett nytt sätt att erbjuda stöd för de elever som behöver hjälp med matematiken.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*