18 februari 2016

Nya Glasögon - se framtiden annorlunda!

- Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering.

Projektet nya glasögon

Igår var det första träffen för lärarna på yrkesprogrammen, Bygg-, VVS & Fastighet- samt El-och energi inom projektet Nya Glasögon. Ett branschöverskridande projekt mellan Energimyndigheten och branscherna inom byggsektorn. 

Vi måste minska vår energiförbrukning i Sverige. Uppvärmning och drift av fastigheter och bostäder står för cirkaa 38 procent av vår energiför-brukning. Enligt EU:s direktiv om byggnaders energi-prestanda ska alla nya byggnader senast 31 december 2020 vara så kallade nära-noll-energi-byggnader (NNE). Genom bättre kunskap om nya energibe-sparande material och metoder genom hela byggprocessen kan vi bygga energisnålare fastigheter.

Energimyndigheten:
”Sverige har som mål att halvera energianvändningen i bebyggelse till år 2050. Redan 2020 ska all nybyggnation vara nära-noll-energibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. För att lyckas med det behövs mer kunskap.”

Projektet nya glasögon

Genom att gå utbildningen Nya Glasögon får yrkeslärarna kompetens-utveckling, förslag på metodik och tips på läromedel för att genomföra och utveckla undervisningen inom områdena hållbart byggande och energi-effektivisering.

Genom projektet Nya Glasögon kommer 500 av de totalt 1500 berörda yrkeslärarna att ges en tredagars utbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Varje utbildningsomgång kommer att omfatta tre dagar uppdelade på två utbildningsblock. Första blocket, som är en dag, behandlar utmaningen ur ett vidare perspektiv och är gemensam för samtliga yrkesgrupper. Det andra blocket består av två dagar och inriktar sig på specifika yrkesgrupper.

Mer information om och nyheter kring projektet hittar du på www.byn.se

Källa: www.byn.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*