4 juni 2013

Medlemsföretag delar ut stipendier

Visste du att våra medlemsföretag delar ut stipendier till lärare och elever i årskurs 1 och och 2 till ett belopp om 30.000 kronor?! Nomineringarna ska vara inlämnade till rektor senast tisdagen den 11 juni.

Kriterium

Kvalitetsförbättrande åtgärder som inom verksamheten på KTC bidragit till att förbättringen varit betydande för skolan/programmet. Att eleven/gruppen/läraren är en god representant för KTC. Att eleven/gruppen/läraren arbetar löpande med ständiga förbättringar.

Vem kan få och hur många?

Elev, lärare, klass eller grupp kan ansöka/nominera.

Vem kan ansöka/nominera?

Ansökan/nomineringen ska vara skriftlig med motivering till nomineringen. Motiveringen lämnas till rektor. I motiveringen ska följande ingå:

 • Vilken typ av förbättring han/hon/gruppen genomfört/bidragit till.
 • På vilket sätt har förslaget arbetats fram samt hur förbättringen drivits igenom.
 • Vilken påverkan har detta haft för KTC.

Vem beslutar?

Styrgruppen för KTC beslutar sedan vem/vilka som ska motta stipendiet.

Vilken tidsperiod?

Stipendiet avser Ständiga förbättringar under ett läsår och delas ut vid avslutningen för gällande läsår.

Belopp och fördelning

Stipendiesumman är på totalt 30 000 kronor och fördelat enligt följande:

 • 2000 kronor till årskurs 1 - El- och energiprogrammet
 • 3000 kronor till årskurs 2 - El- och energiprogrammet
 • 2000 kronor till årskurs 1 - Fordons- och transportprogrammet
 • 3000 kronor till årskurs 2 - Fordons- och transportprogrammet
 • 2000 kronor till årskurs 1 - Industritekniska programmet
 • 3000 kronor till årskurs 2 - Industritekniska programmet
 • 2000 kronor till årskurs 1 - Naturvetenskapsprogrammet
 • 3000 kronor till årskurs 2 - Naturvetenskapsprogrammet
 • 2000 kronor till årskurs 1 - Teknikprogrammet
 • 3000 kronor till årskurs 2 - Teknikprogrammet
 • 5000 kronor till lärare på KTC

Styrgruppen har rätt att fördela respektive belopp på flera elever/grupper/lärare. Styrgruppen har också rätt att besluta om att inte dela ut hela stipendiesumman om man bedömer att ingen nominerad når upp till kriterierna.

Utdelning

Stipendierna delas ut under skolavslutningsceremonin respektive läsårsslut.

Finansiering

För finansieringen av stipendierna står KTC Intressenter Ideell Förening.

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*