30 augusti 2013

Skolportalen Lärknuten

Logotype för Lärknuten

Information till dig som har barn i gymnasieskolan

I Katrineholms kommun har vi en gemensam plattform för lärande för alla våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor - Lärknuten. I Lärknuten har vi samlat olika funktioner kring ditt/dina barns lärande och utveckling. Stödet innehåller olika verktyg som skapar en helhet kring lärande – för barnet/eleven, pedagogen/skolledaren och vårdnadshavaren. Har du barn inom flera delar av vår verksamhet behöver du bara logga in på ett ställe för att få samlad information om alla dina barn. Du som vårdnadshavare kommer att kunna få aktuell information från skolan/klassen, ta del av ditt/dina barns närvaro/frånvaro. För dig som har barn i gymnasieskolan kommer du även att kunna ta del av ditt/dina barns Mål och framsteg. Utvecklingen av Mål och framsteg kommer att ske under höstterminen och kommer därför se olika ut från lärare till lärare. Till läsåret 14/15 räknar vi med att funktionen är fullt utbyggd.

Tänk på att du endast är vårdnadshavare fram till den dag ditt barn fyller 18 år. Därefter kopplas du som vårdnadshavare bort från samtliga funktioner i Lärknuten.

Hur loggar jag in i Lärknuten?

Du loggar in i Lärknuten på www.larknuten.se eller www.lärknuten.se med BankID som du skaffar genom din bank. Alla privatpersoner som har ett svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för oss att identifiera vem du är när du loggar in. Det finns flera olika BankID: på fil, på kort och mobilt. Just nu kan du logga in med BankID på fil och kort. Vi jobbar på att du också ska kunna logga in med mobilt BankID. Du kan läsa mer om BankID på webbplatsen för BankID.

Hur ser jag mitt barns närvaro?

På startsidan i Lärknuten har du till höger en box som heter Mina barns närvaro. Här listas ditt/dina barns eventuella frånvaro. Klicka på länken för att komma till den vecka som ditt barn senast var frånvarande. Grön bock i lektionsrutan betyder att ditt barn har varit närvarande. Röd boll i lektionsrutan betyder att ditt barn har någon form av frånvaro. För att se frånvaroorsak och längd håller du muspekaren över den röda bollen.

För att få en detaljerad sammanställning av ditt barns frånvaro klickar du på länken Skapa en närvarorapport som du hittar längst ner på sidan under schemat. Om du inte gör några val utan bara klickar på Skapa rapport, får du en sammanställning över ditt barns närvaro/frånvaro från läsårets första skoldag till dagens datum.

Hur ser jag mitt barns Mål och framsteg?

På startsidan i Lärknuten har du en box som heter Mina barn. I Mål och framsteg kan du följa ditt/dina barns framsteg i de olika kurserna/aktiviteterna. Klicka på länken Mål och framsteg. Du får här en övergripande bild av ditt/dina barns framsteg i de olika kurserna. Vill du se detaljerad information om kursinnehållet, uppgifter, och eventuella målvarningar klickar du på fliken Detaljer. Till läsåret 14/15 räknar vi med att funktionen är fullt utbyggd.

Givetvis kommer elev och vårdnadshavare även fortsättningsvis bjudas in till utvecklingssamtal en gång per termin.

Frånvaroutskick

I anslutning till frånvaron har du som vårdnadshavare möjlighet att få ett e-postmeddelande och/eller ett SMS om ditt/dina barn har ogiltig frånvaro under dagen. För att kunna få det måste du logga in i Lärknuten och registrera din e-postadress och ditt mobilnummer samt acceptera att du vill ta emot SMS från Lärknuten. Observera att detta är skolans sätt att informera dig som vårdnadshavare om ditt barns närvaro/frånvaro. Det är därför av största vikt att du snarast loggar in i Lärknuten och registrerar din e-post samt mobilnummer. Tänk också på att logga in i Lärknuten med jämna mellanrum för att följa ditt barns närvaro i skolan.

Frånvaroanmälan

I Lärknuten kan både du som vårdnadshavare och elev själv anmäla sjukfrånvaro. Anmälan måste ske före dagens första lektion. Därefter måste du kontakta skolan på telefon 0150-574 30. Inom kort kommer du även att kunna anmäla frånvaro via en telefontjänst. Så fort den är igång lägger vi upp information om detta på skolans hemsida. För att anmäla frånvaro går du till ditt barns schema. Schemat når du från startsidan och boxen Mina barn genom att klicka på länken Gå till schemat. Under den aktuella dagen klickar du på Anmäl frånvaro. Du kan ange hela dagen eller del av dag. Om du vill ansöka om ledigt för ditt barn måste du fylla i en ledighetsansökan. Det är idag inte möjligt att ansöka om ledighet i Lärknuten. Du ansöker om ledigt på särskild blankett som du når från respektive skolas hemsida. Policy för ledighet finns som sida 2 i ledighetsansökan. Ansökan lämnas till mentor.

Var kan jag vända mig om jag har frågor?

Om du har frågor om informationen som läggs ut från skolan eller informationen som finns om ditt/dina barn i Lärknuten tar du kontakt med skolan eller ditt barns lärare. Har du däremot frågor kring systemet Lärknuten är du välkommen att ta kontakt med den centrala supporten på bildningsförvaltningen på larknuten@katrineholm.se.

Vi ses i Lärknuten!

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*