14 december 2016

KTC välkomnar Vård- och omsorgsprogrammet

På tisdagen tog Bildningsnämnden beslut om att flytta Vård- och omsorgsprogrammet från Ellwynska skolan till KTC. KTC's rektorer, David Rytter och Mikael Örning, är glada över att få välkomna nya elever och medarbetare till nästa läsår. Nu påbörjas ett intensivt och spännande arbete med att sex gymnasieprogram ska bli sju på Katrineholms Tekniska College.


David Rytter och Mikael Örning, rektorer på KTC. 
Foto: Christian Lindberg 

Den utredning som har gjorts under hösten har bland annat visat att det finns lediga lokaler för att möjliggöra en flytt av Vård- och omsorgsprogrammet. Vissa anpassningar av lokalerna kommer att behöva göras, bland annat för metodrum och undervisningssalar som är specifika för programmet. I utredningen har arbetsgruppen också utrett för- och nackdelar med en flytt, hur ledningsorganisationen skulle kunna se ut samt gjort kostnadsberäkningar.

Läs mer om beslutet här. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*