20 oktober 2015

Information om Tobaksfri skoltid i Katrineholms kommun

För att värna om Katrineholms skolors elevers och personals bästa samt deras arbetsmiljö har politiker i Katrineholm fattat beslut om att införa en policy kring Tobaksfri skoltid. Ingen ska ofrivilligt utsättas för tobak under skoltid. Enligt Tobakslagen för barn- och ungdomsverksamhet är det förbjudet för alla ungdomar och vuxna att röka på skolgårdar och på fritidsgårdar.

Med start i höst är Katrineholm en av fyra kommuner i Sverige som fått möjligheten att delta i ett utvecklingsarbete gällande Tobaksfri skoltid. Projektet drivs av A Non Smoking Generation och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Projektet pågår 2015-2017 och kommer inledningsvis att vända sig till årskurs 7-9 och gymnasiet med syftet att stödja kommunens skolor i arbetet med att införa tobaksfri skoltid. Skolorna ska genom ett aktivt förhållningssätt och med olika insatser stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna avseende tobaksbruk. På så sätt ska tobaks-bruket och antalet tobaksdebuter bland eleverna minska. Projektet följs och utvärderas av en forskargrupp.

Som en del i det stödjande arbetet till Katrineholms skolor har bildningsförvaltningen arbetat fram ett stödmaterial där olika aktiviteter och insatser som finns att tillgå presenteras. Det kan till exempel vara:

  • Folktandvården som besöker skolorna och pratar tandborstning och kost i de lägre åldrarna. På högstadiet besöker de åk 7 och pratar tobak.
  • Skolorna kan delta i ett antidrogprojekt "Skickar vidare- ungdom" som vänder sig till eleverna i åk 7.
  • Skolsköterskorna tar upp ämnet i sina hälsosamtal med eleverna i åk 7.
  • Förläsningar för åk 9.
  • Liv & Hälsa Ung genomför enkäter.
  • Skolorna kan vid behov bilda Sluta-rökagrupper i åk 7-9 och på gymnasiet.

Hela materialet finns publicerat på www.katrineholm.se/tobaksfri-skoltid

Hälsningar,
Katrineholms skolor

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*