13 april 2015

Hållbart samhällsbyggande

Projekt hållbart samhällsbyggande

Eleverna i årskurs 2 och 3 på Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap och samhälle, genomför i samverkan med kommunens samhällsbyggnadsförvaltning ett projekt för att planera en ny tänkt stadsdel i Katrineholm.

Arbetet sker inom ramen för kursen Hållbart samhällsbyggande. Eleverna är nu inne i planeringsfasen, tidigare har vi läst stadsplanering, arkitektur och genomfört exkursion och studiebesök.

 

Projekt hållbart samhällsbyggande

Projekt hållbart samhällsbyggande

Projekt hållbart samhällsbyggande

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*