17 november 2015

Elever deltar i projektet ATI - Att tänka ihop

Eleverna hjälper varandra att förstå uppgifterna i ämnet matematik
Foto: Annika Linder

Eleverna i årskurs 1 och 2 på Teknikprogrammet deltar i projektet ATI (Att Tänka Ihop) som huvudsakligen är baserat på ett sociokulturellt perspektiv och syftar på hur elever upplever nyttan av kommunikation med varandra i matematik.

Utvärderingar och forskning som läroplanen baseras på, är tydliga med att kommunikation är nödvändigt för att höja kunskapsnivån och intresset för matematikämnet i Sverige. Projektet har genomförts med elever i årskurs 1 och 2. På så vis kan man då också se om och hur elevernas syn på kommunikation i matematik förändras över tid.

För att kunna stödja elevernas utveckling i att kommunicera behövs en medvetenhet om vad elever upplever som nytta och svårigheter med att arbeta tillsammans i matematik. Det krävs också en väl genomtänkt metodik i hur man bäst organiserar en matematikundervisning som tar vara på kommunikationens möjligheter för elevernas bästa.

Eleverna hjälper varandra att förstå uppgifterna i ämnet matematik

Eleverna hjälper varandra att förstå uppgifterna i ämnet matematik

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*