13 februari 2012

Studiebesök på Karolinska Institutet

Studiebesök på Karolinska Institutet

Tisdagen den 7 februari åkte klasserna på Naturvetenskapsprogrammet till Stockholm där vi besökte Naturhistoriska Riksmuseet och Karolinska Institutet.

Besöket var ett inslag i elevernas temavecka, Vad är vetenskap, med underrubriken Vad är liv. På museet kunde vi se olika utställningar om livets uppkomst och människans utveckling.

På Karolinska Institutet, KI, togs vi emot av Professor Ingemar Ernberg. Han hade engagerat forskarna Steven Jörsäter och Henrik Brändén som föreläste på temat Vad är vetenskap. Vi fick även veta hur Karolinska Institutet kommit till och hur det nu byggs ut för att anpassas till dagens forskning.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*