1 mars 2012

Startskott för temavecka om cancer

Elever på studiebesök på Karolinska Instituet

Tisdagen den 28 februari besökte elever i åkurs 3 på Naturvetenskaps-programmet Karolinska Institutet som ett första inslag i temaveckan om cancer. Professor Ingemar Ernberg hade utformat programmet  och höll den första föreläsningen.

Onkologen Tomas Jansson berättade därefter om bröstcancerbehandling.
Klassen fick sedan sina uppgifter som de skulle arbeta med under veckan. Det var beskrivningar av fiktiva fall där olika människors symptom tyder på att de drabbats av cancer. Uppgiften består i att beskriva hur personerna undersöks och behandlas med olika metoder med fokus på teknik och medicin.
När arbetet är klart skall de redovisas för klassen och en sammanställning ska skickas till Ingemar Ernberg.

KI-besöket avslutades med en föreläsning av den internationellt kände forskaren Svante Pääbo. Han berättade om hur DNA från en liten benflisa kan avslöja hur dagens människor är besläktade med neandertalare och andra förfäder i olika delar av världen. Föreläsningen gavs på engelska och hade samlat flera hundra forskare och studerande på KI, och eleverna från KTC.

Sista programpunkten för dagen var ett besök på Kungliga Dramatiska Teatern som spelade "Den girige" av Moliére. Trötta men fyllda av nya kunskaper och upplevelser återvände vi sedan till Katrineholm.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*