2 april 2012

Södermanlands landshövding besöker KTC

Södermanlands landshövding Bo Könberg besöker KTC

Tisdagen den 3 april besöker Södermanlands landshövding Bo Könberg Katrineholms Tekniska College tillsammans med Patrik Nissen, Kurt Ekelund och Agneta Wikblom. Rektor David Rytter berättar om verksamheten och den gemensamma satsningen mellan skola och näringsliv.

Från Katrineholm deltar kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström, kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström och oppositionsråd Eva Callhammar. Även kommunchef Mattias Jansson, samhällsbyggnadschef Lars Hågebrandt och förvaltningschef Sari Eriksson närvarar vid besöket.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*