9 januari 2012

Regler för elevs frånvaro vid studier i Katrineholms gymnasieskolor

Med anledning av nya regler från Centrala studiemedelsnämnden från 1 januari 2012 har Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun beslutat att följande gäller:

För att erhålla studiehjälp/medel (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg) krävs studier på heltid.

All inte anmäld frånvaro räknas som skolk.

Skolan rapporterar till CSN om du skolkar mer än 10% av studietiden på en månad eller om det sker vid upprepade tillfällen.

Skolan rapporterar även till CSN den ledighet som du inte får godkänd av skolan vid till exempel resor.

Vid upprepad anmäld frånvaro (sjukfrånvaro) kan skolan kräva att du lämnar ett läkarintyg. Om du inte lämnar det bedöms frånvaron som inte anmäld och skolan rapporterar till CSN.

När skolan rapporterat till CSN skickar de ett brev till vårdnadshavare till till myndig elev och då finns det möjlighet att höra av sig inom 6 dagar. Därefter beslutar CSN om utbetalningarna av studiehjälp/medel ska ske eller inte. Om pengarna redan utbetalats kan de krävas tillbaka, återbetalningsskyldighet gäller.

Tänk på att även andra bidrag från Försäkringskassan såsom bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg kan påverkas av att studiehjälp/medel dras in. Mera information finns att hämta på CSN:s hemsida, du hittar länken i högerspalten.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

CSN