30 november 2012

Lärare besöker lärare

Industrilärare från olika delar av Mälardalen.

Torsdagen den 29 november fick lärarna på Industriprogrammet besök av industrilärare från olika delar av Mälardalen. Under besöket diskuterades betygsättning och programutformning enligt den nya gymnasiereformen GY11.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*