22 mars 2012

Kungliga Tekniska Högskolan besökte KTC

KTH informerade elevena om deras utbildningar

Under onsdagen den 21 mars fanns Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) på skolan och informerade eleverna om deras utbildningar.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*