26 januari 2012

KTC diskuterade framtiden med företagen

Onsdagen den 25 januari var medlemsföretag och stödjande företag i KTC Intressenter, inbjudna till en informationsträff på Katrineholms Tekniska College.

Under eftermiddagen fick företagen information om vad Katrineholms Tekniska College är och står för samt vad som väntar i framtiden. KTC presenterade och det diskuterades samarbetsformer som både skola och företag tjänar på. Företagarna fick gå en rundvandring i våra lokaler. Dagen avslutades med workshops där det diskuterades vad företagen har att erbjuda eleverna för samverkansformer.  

 Workshop med företagen på KTC

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*