26 januari 2012

KTC diskuterade framtiden med företagen

Onsdagen den 25 januari var medlemsföretag och stödjande företag i KTC Intressenter, inbjudna till en informationsträff på Katrineholms Tekniska College.

Under eftermiddagen fick företagen information om vad Katrineholms Tekniska College är och står för samt vad som väntar i framtiden. KTC presenterade och det diskuterades samarbetsformer som både skola och företag tjänar på. Företagarna fick gå en rundvandring i våra lokaler. Dagen avslutades med workshops där det diskuterades vad företagen har att erbjuda eleverna för samverkansformer.  

 Workshop med företagen på KTC

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*