24 januari 2012

Informationsträff

Medlemsföretag eller stödjande företag i KTC Intressenter, är välkomna till en informationsträff på Katrineholms Tekniska College.

Under eftermiddagen kommer vi att informera om vad Katrineholms Tekniska College är och står för samt vad som väntar i framtiden. Vidare vill vi presentera och diskutera samarbetsformer som både skola och företag tjänar på. Varför ska mitt företag vara med i KTC? Vi kommer att gå en rundvandring i våra lokaler.

En separat inbjudan har gått ut till aktuella företag.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*