14 maj 2012

Årets resestipendiater

Rotarys resestipendiater 2012

Katrineholms Rotaryklubb delar varje år ut resetipendier till elever i årskurs 2 på Samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga programmen.

För 2012 är det sex resestipendiater som vardera får 21 000 kronor, avsedda att användas till en resa till ett land, i vars språk eleven undervisas i på skolan. Berättigade att söka stipendierna är samtliga elever i årskurs 2 på Samhällsventenskapliga programmet på Duveholmsgymnasiet och Naturvetenskapliga programmet på Katrineholms Tekniska College. Eleven ska uppvisa goda studieresultat och som kan förväntas vara god ambassadör för sitt land och för Rotary.

Bilden: Övre raden från vänster Anne-Maj Kihlstrand (rektor Duveholmsgymnasiet), Brenda Griffin (lärare i engelska), Hanna Lindkvist NV2, Sofia Hjälmvall SP2, Amanda Gustafsson NV2, David Rytter (rektor KTC). Nedre raden från vänster Pedrag Duric NV2, Linnéa Blidtse Gustavsson NV2 och Elin Plato SP2. Foto: Annika Linder

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*