17 december 2010

Pilotprojekt för integration på Duveholmsgymnasiet

Lärare och elever som deltar i fadderverksamheten på Duveholmsgymnasiet.

Bakgrunden till projektet är att det under ett antal år inte har funnits någon som har jobbat aktivt med att skapa gemenskap mellan eleverna och eleverna och lärarna. Det har saknats en så enkel sak som att hälsa på varandra. Det kan bland annat bero på osäkerhet och rädsla för det okända. Vissa grupper kan uppfattas som hotfulla och störande för både elever, lärare och övrig personal.

Visionen är att ha en fungerande fadderverksamhet för alla elever på skolan. Att fadderverksamheten på Duveholmsgymnasiet kan vara en förebild och inspirera andra skolor i och utanför Katrineholm att ta efter för att få en ökad gemenskap bland eleverna i skolan.

Metoden som man använder är att en elev i årskurs tre på ett nationellt program och en elev från Individuella programmets introduktionskurs-Preparandgrupp (IVIK-Prep) tillsammans är ett fadderpar. Dessa två elever träffas flera gånger under läsåret tillsammans med andra fadderpar under en startperiod för att lära känna varandra och jobba fram en plan för arbetet med fadderskapet. Efter startperioden börjar det gemensamma fadderskapet för en elev i årskurs ett från IVIK basgrupp.

 

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*