11 april 2011

Katrineholms Tekniska College

Logotype för Katrineholm Tekniska CollegeEn ny skola för teknik och naturvetenskap i samarbete med näringslivet.

Representanter för näringsliv, gymnasieskola och vuxenutbildning har sedan 2007 arbetat med projektet TKS – Teknisk kompetens i samverkan. Målsättningen har varit att utveckla tekniskt inriktade utbildningar för att uppfylla de regionala företagens behov av kompetensförsörjning. 

Enligt ett förslag från styrgruppen för TKS, beslutade bildningsnämnden 2010 att samla de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna i en egen skola. Beslut fattades även om att ansöka om teknikcollegecertifiering för aktuella program.

 – Det är oerhört kul att stå här i dag. Jag hoppas att skolan ska locka elever även från andra håll. Det kommer att bli Sveriges bästa skola, säger David Rytter, rektor för Katrineholms Tekniska College.

– Vi skapar en gymnasieutbildning utifrån lokala behov. Det är också viktigt med kompetensutveckling för redan anställda, förtydligar Helene Björkqvist, chef för bildningsförvaltningen. 

Teknikcollege är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på kompetenscentra där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar. De regionala företagen har en nyckelroll. De är delaktiga i såväl utbildningarnas inriktning och utformning som själva innehållet. Om till exempel ett företag i en yrkesgrupp ser flera pensionsavgångar inom några år kan företaget tillsammans med skolan locka elever att välja aktuell inriktning och anpassa kurserna för att öka anställningsbarheten.

 – Det finns inget vinstintresse utan det handlar om utbildning och att vi ska få så bra medarbetare som möjligt i framtiden, förklarar en av näringslivets representanter, Alf Rytter ordförande för Västra Sörmlands Näringsliv.

För övriga upplysningar hänvisas till:
Birgitta Larsson, verksamhetschef, telefon 0703-80 87 71

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*