Ny skollag

En ny skollag som är anpassad till en målstyrd skola med kunskap i fokus kommer att börja gälla från och med höstterminen 2011.

Några nyheter i skollagen:

  • Skärpning vad gäller att använda obehöriga lärare i undervisningen.
  • Eleverna ska ha tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek.
  • Det inför anmälningsplikt som innebär att om en elev riskerar att inte nå upp till de lägsta kunskapskraven, ska det anmälas till rektorn.
  • Rektorn ska besluta om en elev ska få särskilt stöd.
  • Utbildningen ska utformas så att alla elever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
  • Nya grunder för avstängning från gymnasieskolan

    Källa: Skolverket, www.skolverket.se
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*