18 mars 2011

Fadderprojekt på Duveholmsgymnasiet

Anja Rockborn och Mattias Mellqvist

Bildläraren Anja Rockborn och Integrationspedagogen Mattias Mellqvist är initiativtagarna till fadderprojektet på skolan.

Målet med fadderprojektet är att skapa tillfällen för möten mellan elever för att lära känna varandra. 18 elever är med i fadderprojektet som är schemalagt varje vecka och är betygsgrundande.

Visionen är att ha en fungerande fadderverksamhet för alla elever på skolan. Att fadderverksamheten på Duveholmsgymnasiet kan vara en förebild och inspirera andra skolor i och utanför Katrineholm att ta efter för att få en ökad gemenskap bland eleverna i skolan.

Metoden som man använder är att en elev i årskurs tre på ett nationellt program och en elev från Individuella programmets introduktionskurs-Preparandgrupp (IVIK-Prep) tillsammans är ett fadderpar. Dessa två elever träffas flera gånger under läsåret tillsammans med andra fadderpar under en startperiod för att lära känna varandra och jobba fram en plan för arbetet med fadderskapet. Efter startperioden börjar det gemensamma fadderskapet för en elev i årskurs ett från IVIK basgrupp.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*