29 maj 2017

Årets resestipendier utsedda!

Årets stipendiater
Från vänster: Ann Claesson, lärare, Felix Olausson NA15, Rasmus Sjöö TE15, Daniella Malmborg SA15B, Mariam Yassin Mahi NA15, Sara Persson SA15A, Agustin Palomino NA15, Julia Pettersson SA15A, Sandra Larsson NA15, Brenda Griffin, lärare. Sittande från vänster: Sofia Jolind SA15A, Isabell Luong NA15, Amanda Nykvist SA15A, Louise Svensson SA15A. 

Katrineholms Rotaryklubb delar varje år ut resestipendier till elever i årskurs 2 på Samhällsvetenskapliga programmet och i år även till elever i årskurs 2 från Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet. 

För att fira stadens 100-årsjubileum, delar Rotary i år ut dubbelt så många stipendier. 2017 är det hela tolv resestipendiater som vardera får 23 000 kronor, avsedda att användas till en studieresa till ett land, i vars språk eleven undervisas i på skolan. Berättigade att söka stipendierna är elever i årskurs 2 på Samhällsvetenskapliga programmet och Estetiska programmet på Duveholmsgymnasiet samt elever på Teknikprogrammet och naturvetenskapligaprogrammet på Katrineholms Tekniska College. Eleven ska uppvisa goda studieresultat och som kan förväntas vara god ambassadör för sitt land, Rotary och sin skola.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*