28 juni 2016

Ansökan och antagning

Här hittar du som har sökt till gymnasiet i höst information om antagningen.

I början på juli görs en slutlig antagning som grundar sig på slutbetyget från årskurs 9. Det är den slutliga antagningen som avgör var du blir antagen. Du får ett slutligt antagningsbesked med en svarstalong i början av juli.

I slutet av juli börjar reservantagningen. Då sker löpande antagning till de platser som blir lediga när antagna sökande tackar nej till erbjudna platser.

Länk till sidan ansökan och antagning

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*