Trygghetsteamet

Trygghetsteamets syfte är att jobba förebyggande, att vara extra lyhörda för hur tryggheten och trivseln uppfattas på skolan. Representanterna i trygghetsteamet är länkar mellan deras respektive arbetslag och trygghetsteamet. De fångar upp hur stämningen, tryggheten och trivseln är i klasserna samt i arbetslagen och tar med sig till trygghetsteamets möten. De tar även med sig specifika, aktuella, frågor från trygghetsteamet tillbaka till arbetslagen.

Vid specifika akuta händelser agerar trygghetsteamet t.ex. genom stöd och samtal med elever/personal samt följer upp.

Varje vårtermin skickar trygghetsteamet ut en enkätundersökning till eleverna med syfte att ta reda på elevernas uppfattning om trygghet och trivsel på skolan. Eleverna får bland annat möjlighet att komma med förslag och önskemål om förbättringar. Enkäten sammanställs och trygghetsteamet fångar upp det som behövs jobbas med och fokuseras mer på under kommande läsår.

Trygghetsteamet ordnar trygghetsdagar med olika aktiviteter/teman ett par dagar per läsår.

Trygghetsteamet agerar när elev blivit utsatt för kränkningar/trakasserier. Detta genom kartläggning, samtal och uppföljning, både med elev som blivit utsatt och med eleven som utsatt.

I trygghetsteamet ingår följande personer från KTC.

Berglind Robin Lärare 0150-572 05
robin.berglind@katrineholm.se    
     
Geiborg, Daniel Lärare 0150-574 33
daniel.geiborg@katrineholm.se    
     
Hultman, Clas Skolvärd 072-2361150
clas.hultman@katrineholm.se    
     
Karlsson, Maria Kurator 0150-572 37
maria.karlsson@katrineholm.se    
     
Larsson, Anders Lärare 0150-574 67
anders.larsson@katrineholm.se    Lindfors, Marita
Skolsköterska
0150-574 69
marita.lindfors@katrineholm.se    
     
Rashid, Bachan Lärare 0150-574 65
bachan.rashid@katrineholm.se    
     
Rebwar, Salah Lärare 0150-568 38
salah.rebwar@katrineholm.se    
     
Sjökvist, Anna-Karin Bibliotekarie 0150-574 62
anna-karin.sjokvist@katrineholm.se    
   
Wiegandt, Louise Lärare 0150-574 74
louise.wiegandt@katrineholm.se    
   
Öhman, Camilla Kurator 0150-568 77
camilla.ohman@katrineholm.se    
Skicka ett tips om sidan till någon
Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*