Speciallärare

I läs- och skrivstudio Lyftet på Katrineholms Tekniska College kan du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller andra studiesvårigheter få hjälp av utbildade specialpedagoger/speciallärare. Lyftet är beläget i trevliga lokaler som ligger i anslutning till biblioteket.

Vi erbjuder dig bland annat:

  • Kartläggning av din läs- och skrivförmåga
  • Specialpedagogisk undervisning
  • Kompensatoriska hjälpmedel
  • Handledning
  • Intygsskrivning för högskoleprov och teoriprov för körkort

Lida Sjödin
Telefon: 0150-574 80
E-post: lida.sjodin2@katrineholm.se

Agneta Henriksson Fogelberg
Telefon: 0150-574 80
E-post: agneta.henrikssonfogelberg@katrineholm.se

Anna Wedin
Telefon: 0150-574 80
E-post: anna.wedin@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*