Kurator

Kurator ingår i elevhälsan som även består av skolsköterskor, skolläkare samt specialpedagoger som arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar.


Maria Karlsson

Skolkurator
Ansvarar för BA, EE, FT, IN, NA, TE 

Telefon: 0150-572 37
E-post: maria.karlsson@katrineholm.se

Camilla Öhman

Skolkurator
Ansvarar för VO

Telefon: 0150-568 77
E-post: camilla.ohman@katrineholm.se 

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*