Ungdomar från Duveholmsgymnasiet reser till Frankrike

Vänortsbesök i Saint-Cyr-sur-Loire

Katrineholm har sedan 1976 en vänort i Frankrike, Saint-Cyr-sur-Loire, som ligger vid staden Tours, ungefär 20 mil sydväst om Paris.

Fransklärarna vid Duveholmsgymnasiet insåg genast värdet av denna relation och införde snabbt ett utbytesprogram, där franska ungdomar besöker Katrineholm under en treveckorsperiod i augusti och ungdomarna från Duveholmsgymnasiet gör motsvarande besök i Saint Cyr året därpå i juni-juli.

Detta utbytesprogram har fungerat i över trettio år och har möjliggjort för ett sextiotal franskstuderande ungdomar att lära känna ett nytt land och en ny kultur, att skapa vänskapsförhållanden med franska ungdomar samt bättra på sina språkkunskaper.

Utbytet har fungerat mycket bra - de franska ungdomarna som kommer hit är förtjusta över det de får uppleva hos oss och imponerade av framför allt vår allemansrätt, våra skolor och idrottsanläggningar. Våra svenska ungdomar är entusiastiska över allt det som Frankrike kan erbjuda i form av kultur, historia, gastronomi och livsglädje. St Cyr ligger i den vackra Loire-dalen, kallad Frankrikes trädgård och som kantas av magnifika slott och parker, anlagda under monarkins dagar.

Vänortsbesök i Saint-Cyr-sur-Loire

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*