Solistframträdanden i Musikens Hus

Estetiska programmet, inriktning musik, stod på scenen i Musikens Hus måndagen den 26 april. Temat var att den enskilde eleven skulle stå i centrum. Låtar som Georgia on my mind, Free falling och även stycke skriven av Bach stod på repertoaren.

Solistkonsert i Musikens hus

Solistkonsert i Musikens hus

 Solistkonsert i Musikens hus

 Solistkonsert i Musikens hus

Solistkonsert i Musikens hus

Solistkonsert i Musikens hus

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*