Sjöbodar i Båsenberga

Under läsåret 2008/2009 fick eleverna på Byggprogrammet en beställning från Båsenberga konferensanläggning gällande sex sjöbodar. Bodarna färdigställdes under vårterminen 2009.

Under sommaren placerades bodarna intill konferensanläggningen vid Kolsnarens strand. Under hösten 2009 fick eleverna i uppdrag att färdigställa taket samt bygga staket och altandäck framför bodarna.

Eleverna byggde även en båtbrygga med trallgolv på 50 kvadratmeter.

Sjöbodar vid Båsenberga konferensanläggning

Sjöbodar vid Båsenberga konferensanläggning

Båtbrygga vid Båsenberga konferensanläggning

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*