Lokstallarna

Lokstallet, Katrineholm

Byggprogrammet på Duveholmsgymnasiet arbetar för närvarande med en restaurering av Lokstallarna. Projektet är ett utbildningsprojekt där tanken är att tillvarata en gammal kulturbyggnad.

Eleverna får lära sig renovera med traditionella material, för att bevara lokstallets kvalitéer och kulturhistoriska värde. 

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*