Byggprogrammet på studieresa till Nässjö

Onsdag den 2 december åkte delar av Byggprogrammet årskurs 2 och Byggprogrammet årskurs 3 på studieresa till Nässjö. Målet med resan var att besöka ett nyrenoverat Lokstall. Ett lokstall är en byggnad där SJ och Banverket förr lagade sina lok och vagnar. Många av de här byggnaderna har sedan länge stått oanvända och har som vårt lokstall i Katrineholm börjat förfalla.

Eleverna på Byggprogrammet har eller kommer att ha sin byggpraktik i den här byggnaden så det är tänkt att de ska få se hur det kan bli efter en renovering. Det utvändiga arbetet med lokstallet i Katrineholm kommer att pågå under tre år och vår förhoppning är att eleverna på Byggprogrammet kommer att se sin arbetsinsats som viktig. De ska förstå att de gör en kulturhistorisk gärning. Det ska bli intressant att få se hur ett nyrenoverat lokstall kan se ut, vilka verksamheter huset kan innehålla och hur fint det kan bli.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*