Programråd

För varje gymnasieprogram finns ett programråd. Programråden består av politiker från bildningsnämnden, rektor, lärare, elever och ibland även branschföreträdare. Elever från respektive program bjuds in att delta vid programråden.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*