Klassråd/Mentorstid

Klassrådet består av klassens elever och mentorer och är klassens forum för gemensamma angelägenheter. Här diskuteras frågor som bör behandlas i elevkåren samt fördelningen av skriftliga prov och redovisningar.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*