Elevskyddsombud

Duveholmsgymnasiet/Katrineholms Tekniska College är tillsammans en av Katrineholms största arbetsplatser med cirka 1200 elever och närmare 150 anställda. Detta ställer extra höga krav på fungerande rutiner i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbetet

På Katrineholms Tekniska College är många elever engagerade i arbetsmiljöarbetet. Bara under de senaste åren har ett hundratal elever från samtliga program utbildat sig till elevskyddsombud. Få skolor i landet kan uppvisa något liknande.

Elevskyddsombuden företräder eleverna i arbetsmiljöarbetet och jobbar för en bra arbetsmiljö på skolan. De utses av eleverna själva.

Elevskyddsombuden företräder eleverna i arbetsmiljöarbetet och jobbar för en bra arbetsmiljö på skolan. De utses av eleverna själva.

Som elevskyddsombud får du:

  • utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
  • delta i skyddsronder på skolan
  • delta vid skolans internkontroller
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*