Likabehandlingsplan

Våra likabehandlingsplaner är handlingsplaner mot mobbning, trakasserier och diskriminering. De är till för att säkerställa personalens och elevernas trygghet och säkerhet.

Likabehandlingsplan Järvenskolan Tallås 2018-2019