Likabehandlingsplan - Järvenskolan

Likabehandlingsplan

Våra likabehandlingsplaner är handlingsplaner mot mobbning, trakasserier och diskriminering. De är till för att säkerställa personalens och elevernas trygghet och säkerhet.
Likabehandlingsplan Järvenskolan Tallås 2017/2018
Likabehandlingsplan Järvenskolan Södra 2015/2016