Profiler

 

Järvenskolan Södra

 • Bas
 • Dans
 • Fotboll
 • Idrottsprofilen
 • IT
 • Katrineholms musikklasser
 • Matematik
 • NO
 • Ord och bild

Järvenskolan Tallås

 • Idrott och hälsa
 • NO 
 • Katrineholms musikklasser
 • Matematik
 • Skapande teknik 
 • Kommunikation och media

AST-gruppen 7-9L

Utöver profilerna har Järvenskolan Tallås en åldersintegrerad AST-grupp (klass 7-9L) för elever med diagnoser inom autismspektrat, vanligen Aspergers syndrom.