Administration

Järvenskolan Södra

Järvenskolan Södra Admin

Övre raden: Åsa Larsson, fritidsledare. Jan-Olof Harlin, studie- och yrkesvägledare. Farid Sivand, biträdande rektor. Peder Larsson, skolsköterska. Eva Nilsson, biträdande rektor. Veli Seger, vaktmästare.

Nedre raden: Susanna Ölander Borg, rektor. Maria Arvendal, fritidsledare. Gwen Kaettman, administratör. Maha Jaber, biblioteksassistent. Lena Jepsen, skoladministratör. Carina Henemo, administratör.
  

Järvenskolan Tallås

Administrationen
Övre raden: Jaana Lindkvist, administratör. Sofie Gårdholt, lärare och biträdande rektor. Edina Muratagic, biträdande rektor. Elin Eriksson, administratör. Sara Benafakir-Lund, studie och yrkesvägledare. 
Nedre raden: Jenny Westlund, lärarassistent. Kicki Larsson, administratör. Magdalena Norin, rektor. Sofia Meinhold, studie och yrkesvägledare.
 
 
Skicka ett tips om sidan till någon