NPF-gruppen 7-9 L

OM OSS

Klass 7-9 L är en undervisningsgrupp för elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation. Verksamheten är kommungemensam och vi tar emot elever via Elevhälsan. Lokalerna är anpassade till våra elever och de ligger i Järvenskolan City. Personaltätheten och kompetensen är hög och vi vidareutbildar oss kontinuerligt.

Vi som arbetar i 7-9 L

Arbetslag L

Övre raden: Staffan Ljusberg. Filip Söderberg. Oskar Petrén. Renée Öbrink.
Nedre raden: Maria Ekberg. Annelie Järlestam. Kirsi Mahilainen. Mia Edsö.

Saknas på fotot: Matilda Mejman.

ARBETSSÄTT

Vi skapar en miljö där varje enskild elev kan utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.
Grunden för att lyckas i skolan är att eleven trivs och känner sig trygg med oss som arbetar i gruppen. Det är viktigt för oss att eleven känner sig sedd och respekterad och att eleven får möjlighet till en social gemenskap med andra elever.
Vi anpassar både arbetssätt och material till varje individ. Våra lektioner är korta med tid för återhämtning emellan.

ANSÖKAN

Vårdnadshavaren ansöker hos Elevhälsan om en plats i klass 7-9 L, via rektorn på den ordinarie skolan. Elevhälsan beslutar sedan om eleven bör beviljas en plats. Magdalena Norin, Järvenskolan Tallås rektor, tar det slutliga beslutet om det finns plats för eleven i klass 7-9 L. Ansökningshandlingar och ytterligare information får vårdnadshavaren på Elevhälsan.

BEVILJAD PLATS

När eleven har blivit beviljad en plats i klass 7-9 L, tar någon av oss lärare kontakt med vårdnadshavaren för ett besök i skollokalerna efter skoltid. Vi kontaktar även den ordinarie skolan för överlämning av information kring eleven. Efter det första mötet gör klass 7-9 L:s arbetslag ett förslag till inskolning.

Blivande årskurs sjuor skolas in vid ett par tillfällen under vårterminen i årskurs 6. Därefter kontaktar vi vårdnadshavaren för att utvärdera inskolningen. I början av höstterminen har vi sedan ett första lära-känna-samtal.

Inskolningen för elever som börjar i årskurs 8 eller 9 följer planen för årskurs 7, förutom att inskolningen påbörjas i nära anslutning till den tidpunkt då eleven beviljas plats.

Skicka ett tips om sidan till någon
Järvenskolan Tallås
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Järvenskolan 0150-574 05, Järvenskolan City 0150-574 08, AST-gruppen 0150-575 91
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Järvenskolan Tallås
* = Obligatorisk uppgift
*