Järvenskolan Tallås

Elever och personal Järvenskolan Tallås

Järvenskolan Tallås är en 7-9-skola i centrala Katrineholm. Från hösten 2017 är vi 22 klasser, varav en NPF-grupp. Totalt närmare 550 elever.

Skolan byggdes 1946 som ett läroverk och genomgick en genomgripande renovering 2008.

2016 bytte skolan namn från Tallåsskolan till Järvenskolan Tallås. Skolan är även Qualiscertifierad sedan januari 2018.

Järvenskolan Tallås
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Järvenskolan 0150-574 05, Järvenskolan City 0150-574 08, AST-gruppen 0150-575 91
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Järvenskolan Tallås
* = Obligatorisk uppgift
*