Skola-Arbetsliv

På Järvenskolan Södra har vi en modell för samarbete mellan skolan och arbetslivet som löper genom alla tre årskurser.

Årskurs 7

 • "Din framtid". En modell där eleverna funderar över sina val och drömmar. Syftet är att väcka tankar om elevens talanger, starka och svaga sidor.
 • Hållbar utveckling - temaarbete i två veckor. Hur skapar vi en hållbar framtid?
 • Arbetsmarknadskunskap

Årskurs 8

 • Kometföretag - starta företag för en dag. Avslutas med en mässa.
 • Besök på Ung företagsamhets mässa (UF) som anordnas av gymnasiet.
 • Företagsorientering
 • Gymnasiemässan
 • Arbetsmarknadskunskap

Årskurs 9

 • Besök på gymnasieprogrammen Elev bokar in dag då hen besöker program
 • Öppet hus på gymnasieskolorna
 • Vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare
 • Tema Utbildning och framtid under lektionstid
 • Musikal - skapa en scenframställning från grunden
 • Riksdagsbesök i Stockholm
 • Arbetsmarknadskunskap

I läroplanen för grundskolan, lgr11, finns övergripande mål som handlar om just detta. Målen är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Eleverna får en inblick i närsamhället och blir medvetna om sina möjligheter till fortsatt utbildning.

I läroplanen står det också att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Eleverna ska få pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska ha möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Skicka ett tips om sidan till någon
Järvenskolan Södra
Postadress: Oppundavägen 29 A-D
Telefon: 0150-573 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Järvenskolan Södra
* = Obligatorisk uppgift
*