Profiler

 

Järvenskolan Södra

 • Bas
 • Dans
 • Fotboll
 • Idrottsprofilen
 • IT
 • Katrineholms musikklasser
 • Matematik
 • NO
 • Ord och bild

Järvenskolan Tallås

 • Idrott och hälsa
 • NO 
 • Katrineholms musikklasser
 • Matematik
 • Skapande teknik 

AST-gruppen 7-9L

Utöver profilerna har Järvenskolan Tallås en åldersintegrerad AST-grupp (klass 7-9L) för elever med diagnoser inom autismspektrat, vanligen Aspergers syndrom.

Skicka ett tips om sidan till någon

Mer information

Järvenskolan Södra

Fotbollsprofilen.pdf  
Katrineholms musikklasser.pdf
(Ring 0150-574 05 för info)
Ord och bildprofilen.pdf 

Järvenskolan Tallås

Idrott och hälsaprofilen.pdf 
NO-profilen.pdf 
Matematikprofilen.pdf 
Skapande teknikprofilen.pdf
Katrineholms musikklasser.
(Ring 0150-574 05 för info)