Områdesråd

Järvenskolan Södra

Några gånger per år träffas Söders rektor Andreas Wetell, skolans kontaktpolitiker Johan Södergberg, pedagoger, personal, elevrådselever och föräldrar för att diskutera viktiga saker såsom ordningsregler, utvecklingssamtal, individuella studieplaner, elevens val och profilerna. Här kan man sinsemellan utbyta information och som elev och förälder få chansen att göra sin röst hörd.

Till områdesrådet är alla intresserade vårdnadshavare till elever på Södra skolan välkomna. Vi önskar att man anmäler sig innan, eftersom vi bjuder på fika under mötet. Varmt välkommen!

Järvenskolan Tallås

Tallåsskolans områdesråd består av Bildningsnämndens representant Ewa Fager (S), föräldrarepresentanter, elevrådets ordförande, en personalrepresentant och rektor Magdalena Norin.

Sammansättningen varierar eftersom vi alltid bjuder in alla alla våra elevers vårdnadshavare, samt att våra arbetslagsledare alternerar i egenskap av personalrepresentant.

Områdesrådet träffas två gånger per termin för att tillsammans resonera öppet och fritt om skolan i allmänhet och Tallåsskolan i synnerhet.

Vi bjuder på fika, så anmäl gärna innan att du kommer:

Skicka ett tips om sidan till någon