Synpunkter

Skyline över Katrineholm

I Katrineholms kommun är ett av våra mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare. Vi vill gärna ha dina synpunkter på kommunens verksamhet. Du kan välja om du vill vara anonym eller om du vill skriva vem du är.

Gå in på   synpunkter

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information