Pensionärs- och samarbetsorganisationer

I Katrineholms kommun finns ett stort antal föreningar och pensionärsorganisationer.
Mer information om dessa finns i föreningsregistret. Se länk i högerspalten.
Välj den kategori/verksamhet du är intresserad av och klicka på sök.

Samarbete med frivilliga organisationer

Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd och fritidsverksamhet samarbetar bland annat med följande frivilliga organisationer

 • Afasiföreningen
 • Attention KFV-regionen, Intresseförening för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder
 • De Handikappades Riksförbund (DHR)
 • Demensföreningen
 • Dyslexiförening
 • Autism & Aspergerförening, FA Södermanland
 • Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB
 • Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd, IFSAP
 • Konststudieklubben
 • Neuro i Katrineholm
 • Parkinsonförening
 • Pensionärens Riksorganisation, PRO
 • Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH
 • Riksförbundet Pensionärs gemenskap, RPG
 • Röda Korset
 • Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF
 • Svenska kyrkan
 • Sveriges Pensionärsförbund, SPF
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Anhörigkonsulent
Telefon: 0150-575 95, 569 49, 578 60
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*