Lagstiftning

Lagbok och klubba

Äldreomsorgen styrs till stor del av Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Även andra lagar styr verksamheten.

Om du vill läsa mer om dessa lagar se högerspalten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*