Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver nå vård- och omsorgspersonal hela dygnet.

Larmen går till en central larmmottagning i Örebro.
Larmmottagningen skickar sedan personal från Katrineholms kommun för att hjälpa den som larmat.

Ett alternativ till trygghetslarm är telefontjänst. Det innebär att arbetslaget i hemtjänstdistriktet ringer upp dig på förutbestämda tider. Telefontjänsten är gratis. Den är till för personer som känner sig otrygga och ensamma i sitt hem.

Behovet prövas alltid enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Har du frågor eller vill ansöka om trygghetslarm/telefontjänst kontakta Vård och omsorg Direkt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Broschyr om trygghetslarm