Ökad trygghet med nyckelfri hemtjänst

Hemtjänstpersonal

Du som bor i Katrineholms kommun och har hemtjänst eller trygghetslarm kommer att få nytt lås till din dörr. Det nya låset är till för att personalen ska kunna öppna din dörr utan att använda nyckel. Detta minskar risken för att nycklar hamnar i orätta händer och försvinner.

Så fungerar låsen

Katrineholms kommun kommer att byta ditt låsvred mot ett låsvred som kan öppnas både med nyckel och med hjälp av en särskild app i hemtjänstens mobiltelefoner.

Det är samma app som hemtjänstpersonalen använder för att registrera besöken hemma hos dig. Det nya låset sitter på insidan av din dörr och syns inte utifrån. Du kommer fortfarande att använda din vanliga nyckel för att låsa upp din dörr.

Varför inför kommunen Nyckelfri hemtjänst?

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten i och med att det minskar risken för att tappa bort nycklar.
Låsen registrerar också vem som var där, hur länge personen var där. Det innebär en bättre kontroll av att du får din hjälp enligt beslutet. Större trygghet och säkerhet för både dig och personalen alltså.
Det underlättar hemtjänstpersonalens arbete eftersom de då inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, eftersom de i fortsättningen kan öppna med hjälp av en kod i mobiltelefonen.

Kostar det något för mig?

Nej, det kommer inte att kosta dig någonting.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, Nyckelfri hemtjänst förändrar inte försäkringsskyddet i hemmet. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installationen.

Hur lång tid tar monteringen?

Det är enkelt att montera de digitala låsen. Beroende på vilket lås du har och hur förutsättningarna ser ut, så tar det mellan 20 och 40 minuter.

Hur vet jag att det är en godkänd montör som kommer hem till mig?

Låsen monteras av kommunensmedarbetare. De kan identifiera sig när de kommer.

Blir det någon åverkan på min dörr?

Nej det blir ingen åverkan på dörren

Måste jag byta nyckel?

Nej låscylindern är kvar. Bara vredet byts ut. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Passar låsen på alla dörrar?

De passar på mer än 95% av alla dörrar.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Då spärras telefonen omgående och är helt obrukbar.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?

Nej, endast behörig hemtjänstpersonal och larmpatrull kan komma in till dig.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

De nyckelfria låsen har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med dem krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna dörren med telefonen används Bluetooth/blåtand.

Kommer jag att få tillbaka mina nycklar från hemtjänsten sedan jag fått det elektroniska låssystemet?

Hemtjänsten kommer att ha kvar en nyckel för säkerhets skull. Övriga nycklar återlämnar vi till dig.

Vad händer om jag flyttar, byter hemtjänstutförare eller säger upp min hemtjänst.

Då återställer en montör ditt lås till samma skick det var innan vredet byttes.

Blir det någon skillnad för mig som jag bör tänka på när jag använder låset?

Nej ditt lås kommer att fungera precis som vanligt, du låser med vredet eller med din nyckel precis som vanligt.

Hur ofta måste batterierna i låsen bytas och vem gör det?

Låsen drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. När det är 20% av batteriet kvar får kommunen en signal om att det är dags att byta batteri. Du behöver inte själv hålla koll på detta, det gör kommunen. Batteribytet är enkelt och görs av medarbetare från hemtjänsten.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Vård och omsorg Direkt
Telefon: 0150-48 80 30
Telefontid måndag-fredag klockan 9-12 och 13.30-16
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*