Nyckelfri fastighet

Katrineholms kommun inför nyckelfri hemtjänst. Med nyckelfri hemtjänst kan hemtjänstpersonalen öppna dörrarna till de personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. För att hemtjänstpersonalens arbete ska vara effektivt vill kommunen ha tillgång till portkoder alternativt installera nyckelfria portlås i dina fastigheter.

Kommunen berättar mer om vad nyckelfri hemtjänst innebär för fastighetsägarna under ett informationsmöte i januari 2018.

De nyckelfria låsen installeras på lägenhetsdörren gör ingen skada på dörren och skalskyddet behålls intakt. Det syns inte utifrån vilka lås som är nyckelfria. 

För fastighetsägarna betyder installationen att:

  • Antalet nycklar i omlopp på fastigheter minskar
  • Fastighetena är anpassade för kvalitetssäkrad hemtjänst
  • Kommunen loggar besök från hemtjänsten och borttappad eller stulen mobil spärras i systemet.  
  • I de fall nyckelfritt portlås installeras måste detta göras av behörig elektriker. Detta innebär att el behöver kopplas till porten.  
  • Monteringen bekostas i sin helhet av kommunen. 

Du kan läsa mer om hur låsen installeras i dokumenten som finns till höger på sidan. 

 

Anmäl till informationsmöte

Anmäl om du kommer till informationsträffen eller inte via här: Anmälan informationsträff för fastighetsägare. 

 
Du kan även delta på mötet via webben.
För att underlätta arbetet med installationen av nyckelfria portar behöver kommunen veta mer om låsen i dina fastigheter. Denna information kan du enkelt lämna vid anmälan till mötet.

Tid: Måndagen den 29 januari 2018 klockan 13-15
Plats: Yngaren 2, Upplandsgatan 2, Katrineholm

Kontakta Gabriel Sandqvist om du har frågor.
vof.it-support@katrineholm.se
0150-578 10

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 11
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*